Yvene Lifting Spray

Yvene Lifting Spray

Najnowsze osiągnięcie biotechnologii
ALTERNATYWA DLA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

LIFTING SPRAY zawiera aktywne L-aminokwasy, które głęboko przenikają do skóry ze względu na swoją molekularną postać. L-aminokwasy zawarte w LIFTING SPRAY są zbliżone do I-aminokwasów, które każdy posiada w skórze. Wytworzone są bez naruszenia stereochemii, dzięki czemu przenikają pomiędzy komórkami przez błony komórkowe nie uszkadzając ich struktur. 

Aktualności